Metsänomistajien luontoverkoston vuosi 2017

Hankkeemme sai tälle vuodella rahoituksen ja nyt on jälleen aika jatkaa toimintaa. Hanketyöntekijänä jatkaa allekirjoittanut, eli Nora Albrecht.
Tämä vuosi jatkaa samoissa merkeissä mitä viime vuosikin. Pyrimme järjestämään mahdollisimman monipuolisia metsäretkiä ja muita tilaisuuksia teidän, eli verkostolaisten, ehdoilla. Teemme amatööritasoisia kartoituksia ja jaamme vertaistietoa. Ja tietysti pyrimme löytämään lisää sellaisia metsänomistajia verkostoon, jotka suojelevat/hoitavat metsäänsä monimuotoisuutta kunnioittaen.

Toimintatapa

Luontoverkoston toiminta on metsänomistajien keskinäistä ja tasa-arvoista vertaistoimintaa, luottamuksellista ja ilmaista. Omistaja saa metsäänsä koskevia tietoja, mutta päättää painostamatta, miten niitä käyttää.

Tavoitteet vuodelle 2017:·         

Luontoverkostoon liittyy sata uutta metsänomistajaa ja verkostoon ilmoitettujen metsien pinta-ala kasvaa 2000 hehtaarilla. Verkostossa olevia metsänomistajia vuoden lopussa olisi täten 150 – 170 ja metsiä 3000 – 3500 hehtaaria.·         Luontoarvoraportointien kokonaisala kasvaa 2500 hehtaariin. Luontoverkostohankkeen koko suunnitellussa aikataulussa tämän jälkeen on vielä yksi kesäkausi (v. 2018).·          Hankkeen vetäjä Koppelo-yhdistys jatkaa Luontoverkoston toimintaa ja metsäretkeilyjä vapaaehtoisvoimin.·         Tavoitellaan Luontoverkostoon metsänomistajia, joiden metsän naapurissa on pysyvästi suojeltavaksi perustettu kansallispuisto, suuri luonnonsuojelualue tms.·         Tutkitaan, millaisia positiivisen yhteistyön mahdollisuuksia yksityisen metsätalouden harjoittajan ja suojelualueen hallinnoijan välillä on – ja myös, mitä riskejä ja epävarmuuksia lähinaapuruudesta koetaan.

Raportointijärjestelmän kehittäminen

Keskeinen työkalu talousmetsän luontoarvojen kirjaamiseen on metsään.fi -verkkopalvelu, jonka aineisto muodostuu vuosikymmenet virkatyönä kerätystä maastotiedosta ja uudemmasta laserkeilaukseen ja tietokoneanalyysiin perustuvasta kaukokartoitusdatasta. Hakkuista ja kemeratöistä saatava metsävaratieto päivittyy palveluun. Vasta löydetyt arvokkaat luontokohteet kirjataan, jos metsänomistaja niistä raportoi.Ensimmäisen Luontoverkostohankkeen toimintavuoden aineisto muodostaa pohjan, jolta talousmetsien luontoarvoista ja niiden muutoksista raportoimista voi alkaa kehittää. Työ aloitetaan tulevana hankevuonna sekä metsänomistajien että heidän kumppaninaan toimivan viranomaisorganisaation kanssa.

Metsäteollisuusyhteistyö

Suunnittelu, ennakkovalmistelu, luontoarvojen ennakkoselvitys ja huomioiminen itse töissä voivat huonosti suunniteltuna merkitä kustannuslisiä ja kitkaa asiakassuhteissa, parhaimmillaan tulla osaksi hyvää metsäbrändiä. Metsäyhtiöt haluavat näyttää vastuullisuuttaan ja kehittävät siksi yhteistyötä luontovastuullisten metsänomistajien kanssa. Hanke avaa keskusteluyhteyden metsäyhtiöiden kanssa selvittääkseen, millaisia mahdollisuuksia töiden suunnittelussa ja toteutuksessa on luontoarvojen huomiointiin ja luontoarvotiedon päivittämiseen metsään.fi -sivuille.

Metsäni sata merkityksellistä lajia – itsenäisyytemme juhlavuoden viettoa

Järjestetään verkkokysely, johon metsänomistajat voivat vastata ja listata ne metsästään havaitsemansa sata eliölajia, joita hän pitää elinkeinonharjoituksensa, luonnon monimuotoisuuden, perinteen tms. syyn vuoksi merkityksellisinä.

Metsän luontoarvojen säilyminen omistuksen muuttuessa

Hanke on tavoittanut metsänomistajia, jotka ovat siirtäneet tai lähivuosina aikovat siirtää metsänsä omistuksen ja hallinnan perilliselleen tai perillisilleen. Osallistutaan prosessiin omistajien luvalla, kuullaan eri osapuolten näkemykset metsän luontoarvoista ja selvitetään, millaiset velvoitteet, mahdollisuudet ja asenteet uudella omistajalla on niiden säilyttämiseen.

Hankkeen julkaisun valmistelun aloitus

Päätetään hankkeen tulosten julkaisemisen tavasta. Löydetään kirjoittajat ja kuvittajat ja määritellään avustajien ja vastuuhenkilöiden aikataulut niin, että julkaisun sisältö ja toimitus saadaan loppumetreille v. 2018.

Viestintä

Blogin ylläpito jatkuu, blogisteja tavoitellaan lisää.  Keskustelu sähköisissä verkoissa ja kentällä jatkuu avoimena, kiivaana ja hyväntahtoisena. Valmistetaan ja tarjotaan artikkeleita ammattilehtiin. Hankkeen yleisöretkille kutsutaan yleis- ja ammattimedian edustajia.

gallery/kaupit kodisjoki
gallery/hirvineva retki

Koppelo ry:n vuosikokous   27.4.2017

Kellahden säterin kartano (Kellahdentie 504)

Klo 17:00                           

Puheenjohtajan tilannekatsaus 11.4.2017

Koppelon Metsänomistajien luontoverkosto -hanke aloitti toiminnan noin vuosi sitten, ja hanke on saanut hyvän vastaanoton. Tavoitteet on  saavutettu viime vuoden osalta ja innostusta löytyy verkostolaisten parista. Tämä on huomioitu myös ministeriössä ja Suomen Ympäristökeskuksessa(Syke). Kuluneen vuoden sovitut kustannukset ovat toteutuneet ja ministeriö on ne maksanut täysimääräisenä. Jatkorahoitus on myönnetty ja uusi jakso on aloitettu samoin voimin kuin viime vuosikin. Metsäretkiä ja muita tilaisuuksia on järjetetty hankkeen ja yhdistyksen toimesta. Viime vuosi päätyi hankeseminaariin, jossa oli runsaasti mukana yleisöä, sekä metsänomistajia, että erilaisia metsäammattilaisia.Tilaisuudesta oli myös laaja kirjoitus Maaseudun Tulevaisuudessa. Tätä vuotta jatketaan samoilla suunnitelmilla, kuin viime vuottakin. Eli pyrimme saamaan mukaan lisää verkostolaisia, järjestämme retkiä ja muita tapahtumia sekä jaamme laajasti metsätietoa sosiaalisessa mediassa ja hankkeen blogissa.

Koppelo ry:n puitteissa on tarkoitus on edelleen pitää yhteyttä päättäviin elimiin. On suunnitteilla että käymme tapaamassa  METSO -hankeorganisaattoreita. Viemme yhdistyksen ja hankkeen tavoitteita henkilökohtaisesti päätöksissä mukana oleville tahoille.

Toivottavasti tuette toimintaamme edelleen laajasti osallistumalla yhdistyksen toimintaa jakamalla osaamistanne ja asiantuntemustanne sekä mielipiteitänne kanssamme. Myös taloudellinen tuki yhdistyksen ylläpitoon on edelleen tarpeellista. Tähän voitte osallistua jäsenmaksun maksamalla. Jäsenmaksu on 10e jäseneltä ja 5e seuraavalta jäseneltä/ toimintavuosi. Maksun voi suorittaa  Koppelo ry:n tilille FI91 5702 0320 0146 24, viitenro. 1009.

Reijo Rimpelä Koppelon puheenjohtaja

gallery/kutsu

Kutsu 

Metsien pitää tuottaa puuta, torjua ilmastonmuutos, estää luonnon köyhtyminen ja tarjota jokaiselle virkistystä ja keruutuotteita. Onko omistaja metsässään käskyjen noudattaja vaiko ratkaisujen etsijä, näkijä ja toteuttaja?

Länsi-Suomen luontoarvoyhdistys Koppelo järjestää

MetsäAreena-seminaarin

kuullaksemme metsänomistajien näkemyksiä ja kertoaksemme niistä ystävillemme. Tilaisuus on osa ympäristöministeriön METSO-rahoitteista Metsänomistajien Luontoverkosto-hanketta.

Aika: 29.10. 2019 klo 11.00- 16.00 Kahvi klo 10.30 alkaen
Paikka: Koulutus- ja juhlatalo Mekani, Konepajanranta 2 B, 28100, Pori http://www.mekani.fi


Ohjelma:

Kunkin alustuksen jälkeen varataan aikaa keskustelulle 5 – 10 minuuttia.

11.00-11.15 Tervetuloa, Reijo Rimpelä, Siikainen
                     A
vaus, Jaana Mälkki

11.15-11.40 Metsänomistajien Luontoverkosto-hanke päättyy – vai päättyykö?
Raimo Hakila, Ulvila

Hanke tavoitti kolmattasataa metsänomistajaa sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa tai henkilökohtaisesti. Selvitimme talousmetsien luontoarvoja yli viidentuhannen hehtaarin alalta ja kerroimme niistä omistajalle ilman suojelu- tai hoitovaatimuksia

11.40-12.20 Metsän suojelusta saa korvausta: ympäristötuki ja luonnonsuojelualue
Jarmo Uimonen, Suomen metsäkeskus
Elina Joensuu, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Hallitusohjelmassa luvataan ja ensi vuoden talousarvioon esitetään lisärahoitusta METSO-ohjelmaan12.20-13.10 Metsäsertifiointi ja korkea luontoarvo (HCV) –alueet
Markus Nissinen, MTK-metsä

kommentti: Ilona Hankonen, Eurajoki
kommentti: Jari Sulkava, UPM-Kymmene
Pääosa talousmetsistä on PEFC-sertifioitu. Vaatiiko metsäteollisuus ankaramman FSC-luontovastuun noudattamista myös niiltä?

 


13.10-14.00 Lounas

14-.00 -14.30 Metsät ja metsätalousmaa hiilinieluna ja hiilivarastona
Markku Haukioja, Kiukainen

Voiko metsissä olla, muutakin tuottavaa taloustoimintaa kuin kuidun ja tukin kasvattaminen?

14.30-15.30 Paneelikeskustelu: Omistajan, yhteiskunnan ja jokamiehen oikeudet metsässä
Eeva Kalli, kansanedustaja
Petri Koivisto, Yrttipaja Oy
Leena Kristeri, ympäristöjuristi / MTK
Rauno Numminen, Etämetsänomistajien Liitto, pj
Anne Savola, ympäristöasiantuntija / Satakuntaliitto
pj. Reijo Rimpelä, Siikainen
Mitä metsän omistaminen tarkoittaa? Saako toisen maalla harjoittaa liiketoimintaa? Miksi omistajan pitäisi hakea metsäänsä luomusertifikaattia, josta on hyötyä enemmän jokamiehenoikeutta harjoittavalle marjayrittäjälle kuin puun tuottamiselle?


15.30-16.00 Loppukeskustelu ja seminaarin yhteenveto


Lisätietoja:
Reijo Rimpelä, 0400302023
Raimo Hakila, 0405353987
Jaana Mälkki, 0407346696